Rock Okříšky

       vstupte  historie                                       OKŘÍŠKY 25.12.2010

     vstupte    fotogalerie                               

        vstupte   kalendář akcí                                       

       vstupte     co vám zahrajem                         

     vstupte   vaše vzkazy naše odpovědi                      

       vstuptev    kapelaše       

                                                      

                                                                                    manažer: Ladislav Příhoda

tel: 604 261 662

E-mail: novakuze@volny.cz

Nová kůže rock o.s.,  IČO: 27040917
Adresa: Okříšky, U stadionu 460